Voorwaarden Fitnesscenter Body Gym

 1. Lidmaatschap
 1.1.     Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 1.2.    Fitnesscenter Body Gym zal gerechtigd zijn om op eerder welk tijdstip identificatie van de leden teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
 2. Lidmaatschapsgelden
 2.1.     Fitnesscenter Body Gym biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschapsabonnementen/beurtenkaarten
       (studentenkorting, koppelkorting). Per lid kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een korting. 
 2.2.     Studenten tot 24 jaar met een geldig studentenkaart hebben 10% korting op het gekozen abonnement of beurtenkaart.
 2.3.     Koppels krijgen 5% korting mits aankoop van elk persoon een 20-beurtenkaart, 40-beurtenkaart of een abonnement van 12 maanden.
 2.4.    Lidmaatschappen worden niet terug betaald.
 3. Lidmaatschapspas
 3.1.     Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst en mits betaling  van €5, een lidmaatschapspas.
 3.2.    Bij verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient dit onmiddellijk aan fitnesscenter Body Gym te worden gemeld. Fitnesscenter Body Gym ziet zich genoodzaakt om €5, in rekening te brengen voor een nieuwe pas.
 3.3.    Fitnesscenter Body Gym is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen.
 3.4.    Fitnesscenter Body Gym is gerechtigd om op eerder welk tijdstip een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
4. Beëindiging lidmaatschap
4.1.    Abonnement onbepaalde duur met domiciliering is opzegbaar na 3 maanden.
4.2.    Bij domiciliering van 6,12 of 18 maanden kan men het lidmaatschap pas beëindigen na  6,12 of 18 maanden.
 4.3.     Na deze 6,12 of 18 maanden is het maandelijks opzegbaar.
 4.4.    Bij vroegtijdige verbreking van het lidmaatschap zal er 50% van het nog resterende bedrag aangerekend worden.
4.5.     Opzegging bij domiciliering kan  ter plaatse, per brief of via e-  mail.
 4.6.    Een opzegperiode van één maand is vereist.
5. Persoonsgegevens
 5.1.     Veranderingen m.b.t. De persoonlijke situatie van het lid (b.v. Adres of bank gegevens) dienen direct, aan Fitnesscenter Body Gym te worden doorgegeven.   
6. ziekte/blessures/opschorting/beëindiging
6.1.     In geval van een medisch letsel dat het de consument definitief onmogelijk maakt nog te sporten kan het lidmaatschap beëindigd worden mits het voorleggen van een medisch attest. Medische attesten na datum worden  niet aanvaard.
 6.2.    In geval van tijdelijke ziekte/blessure zal de overeenkomst slechts opgeschort kunnen worden tot op de door de  geneesheer vermelde datum van einde blessure en of ziekte. De consument is vanaf dan opnieuw de lidmaatschapsbijdragen  verschuldigd. Het stopzetten kan niet met terugwerkende kracht en de     reeds betaalde bedragen blijven behouden in het voordeel van Fitnesscenter Body Gym.
6.3.    Na de tijdelijke opschorting herneemt de resterende looptijd van de overeenkomst.
7. Openingsuren
 7.1.     Fitnesscenter Body Gym is bevoegd om te sluiten tijdens de algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 7.2.    Fitnesscenter Body Gym is bevoegd de openingsuren tijdelijk  of  blijvend te wijzigingen.
 7.3.     Fitnesscenter Body Gym is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.
 7.4.     Fitnesscenter Body Gym is bevoegd om gedurende de zomer een aangepast zomerrooster en openingsuren te hanteren. 
8. Aansprakelijkheid
 8.1.    Fitnesscenter Body Gym kan nooit aansprakelijk gesteld  worden voor eventuele schade aan en/of diefstal van uw persoonlijke  eigendommen.


Algemeen huisreglement Fitnesscenter Body Gym

1.    Fitnesscenter Body Gym kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. 
2.    De fitnessruimte is enkel toegankelijk voor sportende  leden.
3.    Aangepaste en zuivere sportkledij is verplicht.
4.    Het is verboden met gewone schoenen, (zomer)slippers of vuile sportschoenen de trainingszaal te betreden om te sporten.  Mensen met vuile schoenen worden terug naar buiten gestuurd.
5.    Het gebruik van een handdoek is om hygiënische redenen ten allen tijde verplicht tijdens het trainen. Leg de handdoek zo dat uw lichaam direct contact vermijdt met de fitnessapparatuur. Indien men een handdoek vergeten is, kan men er één gratis lenen aan de bar. De sporter dient ieder apparaat waarop hij/zij transpiratie achterlaat schoon achter te laten, door middel van de daartoe voorziene sprays en doekjes, voor de leden die erna komen. 
6.    Gelieve de douches en kleedkamers ordelijk en netjes na te laten.
7.    Halters, schijven of ander klein materiaal steeds terug op zijn plaats leggen na gebruik aub, zodat het fitnesslid na u steeds in een comfortabele omgeving kan starten met zijn of haar training.
8.    In gans Fitnesscenter Body Gym geldt een algemeen rookverbod.
9.    Meebrengen van eigen drank is niet toegelaten!!! Alleen in Fitnesscenter Body Gym aangekochte dranken worden toegestaan. De aangekochte dranken met een schroefdop worden toegestaan in het fitnessgedeelte.
10.    De spinninglessen en groepslessen dienen te worden gereserveerd. Annuleren kan tot 4u voor de les. Bij niet of te laattijdig annuleren  vervalt de gereserveerde beurt, bij abonnementen rekenen we een beurt van 10€ aan. Reserveren kan tot max. 3 weken op voorhand.
11.    Door het betalen van het abonnement of de beurtenkaart, verklaart de betrokken persoon kennis te hebben van het fitness huis reglement
12.    Het lid is bekend dat Fitnesscenter Body Gym bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie van de club. 


Reglement onbemande openingsuren
1.    Onbemand sporten bij Fitnesscenter Body gym is op eigen risico.
2.    Men heeft toegang tot onbemand sporten vanaf 18 jaar.
3.    Tijdens onbemand sporten is het op zak hebben van een mobiele telefoon verplicht.
4.    Fitnesscenter Body Gym behoudt het recht om bij misdragingen de toegang tijdens onbemande openstelling in te trekken.
5.    Het is strikt verboden om zich achter de bar te bevinden, sportvoeding of producten van Lignavita en dergelijke uit de rekken te nemen. 
6.    Restitutie van eenmalige bijdrage is niet mogelijk.
7.    Het nummer 0497/457504 heeft een noodfunctie. Door het bellen van dit nummer wordt de verantwoordelijke persoon opgeroepen om met spoed naar Fitnesscenter Body Gym te       komen. Bij misbruik worden de kosten verhaald.
8.    Met camera’s worden continue opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden, indien noodzakelijk, aan de politie overgemaakt.
9.    Het meenemen van “niet leden” is niet toegestaan.
10.    Een ieder dient met zijn eigen lidkaart de deur te openen.
11.    De bestaande huisregels blijven onveranderd van toepassing.
12.    Gevolgen van storingen in/aan het toegang systeem en/of problemen met de fitnessapparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
13.    Bij laatste de tv uitzetten.
14.    Op zaterdag, zondag en feestdagen moet het gebouw ten laatste om 19u  verlaten zijn.
15.    Leden die geen geldig abonnement hebben kunnen geen gebruik maken van de onbemande openingsuren en moeten de fitness verlaten voor  sluiting.